1. Information
  2. Önskemål
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in

Önskemål om tider i kommunens idrottslokalerÖnskemål om tider i kommunens idrottslokaler skall vara kommunen tillhanda
senast 15 juni för kommande läsår (höstterminen).

Eventuella önskemål om ombokning inför vårterminen senast 30 november.

För Sparvallen gäller fyra ansökningsperioder:

*15 december
*15 juni
*15 augusti.
Önskemål om tider i Idrottshallar, gymnastikhallar och sparvallen
Välj idrottshall/gymnastiksal/Sparvallen
Kontaktuppgifter
E-post
Önskemål
Önskad veckodag
Önskad tid