Ansökan om kommunal vuxenutbildning

  1. 1. Information
  2. 2. Ansökan
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Med denna e-tjänst ansöker du om kommunal vuxenutbildning.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy