Anmälan om ändring av ägarförhållande, styrelse eller PBI/serveringstillstånd

  • 1. Sökande
  • 2. Bilagor
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Med denna e-tjänst kan du anmäla om ändring av ägarförhållande, styrelse eller PBI  (personer med betydande inflytande) Annat bolag, bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter etc. PBI, exempelvis hotellchefer, restaurangchefer, platschefer.) Läs mer på Tanums kommun

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på: Avgifter för serveringstillstånd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned