Beställning av nybyggnadskarta

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Beställare
  • 2. Privatperson
  • 3. Företag
  • 4. Uppgifter
  • 5. Info
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Med denna tjänst kan du beställa en nybyggnadskarta. Den krävs bland annat vid ansökan om bygglov för nybyggnad av bostads- eller fritidshus inom detaljplan.

 

Information om nybyggnadskarta

 

Nybyggnadskarta är en karta som redovisar fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintlig byggnation, rättigheter, inmätta höjder, prickmark etcetera.

Kartan tas fram genom utdrag från Lantmäteriet, kommunens primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utstakning av höjdfix etcetera.

 

Kartan är sedan ditt underlag där du kan redovisa läget av planerad byggnation när du söker bygglov.

 

Nybyggnadskarta är ett krav inom detaljplanlagt område. Det kan även vara så att bygglovsavdelningen ställer krav på nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område.

Kontakta gärna bygglovsavdelningen för att få reda på vilka underlag du behöver.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,

tanum.se/integritetspolicy

 

Information