Anmälan om inkomster och utgifter

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 Med denna e-tjänst kan lämna anmälan om inkomster och utgifter

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned