Ansökan om lotteritillstånd

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Bestämmelser
  • 2. Ansökan om lotteritillstånd
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Med denna e-tjänst ansöker du enligt 17 § lotterilagen (1994:1000) om registrering för anordnande av lotterier

med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned