Beställning av utstakning (utsättning) /lägeskontroll (inmätning) av byggnader.

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Beställare
  • 2. Privatperson
  • 3. Företag
  • 4. Uppgifter
  • 5. Info
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Med den här e-tjänsten kan du beställa utstakning (utsättning) /lägeskontroll (inmätning) av byggnader.

 

Information om utstakning/inmätning av byggnader

 

Utstakning (utsättning)

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. Utstakning kallas ibland för utsättning. Utstakning sker oftast i två steg.

  1. Grovutstakning görs i regel inför schaktningsarbeten.
  2. Finutstakning utföres i regel när markarbeten för husgrunden är klara före man påbörjar arbetet med själva husgrunden. Utstakning kan ske efter startbesked lämnats.

 

 

Lägeskontroll

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för sent.

Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

 

Utstakning kan beställas hos behörig mätningstekniker eller hos Tanums kommun via denna e-tjänst.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på vår hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

Information