Ansökan om tillstånd hantering av brandfarlig vara

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Uppgifter
  • 3. Uppgifter
  • 4. Ansökan
  • 5. Bifogade filer
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Information:

 

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C och atmosfärstryck.

Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas, DME (dimetyleter), ammoniak och acetylen.

 

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C.

I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 °C och vätskor med flampunkt mellan 60 °C och 100 °C.

För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 °C eller högre gäller samma undantag från

tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 °C Anledningen till detta är att

de kan ha en flampunkt som varierar runt 60 °C. Läs mer om brandfarligt material på kommunens hemsida www.tanum.se

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du också på vår hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned