Anmälan om värmepump

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgifter
  • 2. Värmepump/ anläggning
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du anmäla inrättande av värmepumpsanläggning.

Om sökanden är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas.

 

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att använda förenklad delgivning vid beslut.

Det innebär att vi skickar beslutet till dig i vanligt brev eller med e-post. Nästa arbetsdag skickar vi ett meddelande

till dig om att vi har skickat beslutet. Meddelandet skickas på samma sätt som beslutet.

Du anses delgiven två veckor efter att beslutet har skickats till dig. 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned