Anmälan om borgerlig vigsel

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

[image] 

 

Med denna e-tjänst kan du lämna in en ansökan om borgerlig vigsel.

Kommunen har ett antal vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. 

Ni tar själva kontakt med vigselförättare  för att bestämma tid och plats.

 

Förutsättningar för ansökan via e-tjänst:

1. Du har installerad e-legitimation eller Bank ID

2. Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket

 

När hindersprövningen är klar får ni Intyg hindersprövning samt Intyg vigsel från Skatteverket.

Dessa skall skickas i original till:

Tanums Kommun

Kundcenter

457 81 Tanumshede

Intygen gäller i fyra månader och ska vara kommunens kundcenter tillhanda senast tre veckor innan

vigseln.

 

Vad händer sedan?

När du lämnat in din ansökan via e-tjänsten samt att vi mottagit intyg hindersprövning samt intyg vigsel

i original så kommer kommunens kundcenter att kontakta dig för att gå igenom din ansökan och dina

önskemål.

 

Ta gärna kontakt med Tanums kommun om du har några frågor om vigsel, telefon 0525-180 00

eller e-post kommun@tanum.se

 

Insamlade personuppgifter kommer att registreras, lagras och användas som underlag för beslut.

De personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

(läs mer om detta på vår hemsida tanum.se/integritetspolicy)

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick