Gränsanvisning - Beställning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Beställare
  • 2. Privatperson
  • 3. Företag
  • 4. Uppgifter
  • 5. Info
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Med den här e-tjänsten kan du beställa gränsanvisning.

 

Information om  Gränsanvisning

Gränsanvisning kan utföras om man är osäker på läget för fastighetsgränsen. Detta genomförs som regel genom fältarbete där man letar upp, mäter in och markerar befintliga gränsmarkeringar. Även försvunna gränsmarkeringar kan stakas ut om deras läge går att beräkna i förhållande till återfunna och inmätta markeringar. Anvisad gräns märks ut med provisoriska markeringar av typen trälläkt och/eller färgmärkning på mark. 

En förutsättning för att kunna utföra en gränsanvisning är att fastigheten är tillkommen i en juridiskt gällande fastighetsbildningsåtgärd, och att det finns någon form av förättningshandling som tydligt beskriver fastighetens gränser.

Observera att vi ej får staka ut nya permanenta gränsmarkeringar. Anvisad gräns har ingen juridisk verkan. Att sätta/bestämma gränser är det Lantmäteriet som har juridiska befogenheter för.

 

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på vår hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

Information