Medborgarförslag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förslag
  • 3. Beskrivning
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Information om medborgarförslag

 

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla personer som är folkbokförda i Tanums kommun har rätt att lämna in förslag.

Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag.

Ett medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

 

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen får gälla ärenden som hör till kommunens ansvarsområden som till exempel vatten och avlopp,

renhållning, skola, barnomsorg, äldreomsorg med mera. Förslaget skall inte ha behandlats tidigare.

Däremot får inte ett medborgarförslag innehålla förslag som har med myndighetsutövning mot enskilda personer att göra,

till exempel socialbidrag, byggnadslov med mera. Ett medborgarförslag får inte ta upp olika ämnesområden.

Det måste tydligt framgå vad förslaget gäller.

Förslaget ska därför vara utformat så att det utmynnar i ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

 

Personuppgifter

Eftersom vi måste kunna kontrollera att du är folkbokförd i Tanums kommun så behöver vi dina personuppgifter, ett

medborgarförslag kan alltså inte lämnas in anonymt.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information