Skolskjuts 900-linjer, minibusslinjer och taxi - synpunkter och klagomål

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Synpunkter och klagomål på skolskjuts

 

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på skolskjutslinjer (900-linjer, minibusslinjer och taxi).

Observera att synpunkter och klagomål som rör allmänlinjer i kollektivtrafik (800-linjer) ska rapporteras direkt till Västtrafiks kundservice.

 

Din synpunkt eller klagomål registreras hos kommunen och blir en allmän handling.

Du kan lämna synpunkter eller klagomål anonymt, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig.

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi hör av oss till dig.

 

Om du vill förtydliga ditt ärende kan du bifoga en bild eller annat dokument.

 

 

Undvik att skriva känsliga personuppgifter vid beskrivning av ärendet.

 

Information