Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Orosanmälan
  • 2. Anmälare
  • 3. Anmälare
  • 4. Anmälan gäller
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Här kan du som privatperson eller tjänsteperson skicka in din anmälan om oro för barn som är folkbokförda i Tanums kommun.

 

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?
Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

 

Enligt socialtjänstlagen bör privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, göra en anmälan om oro till socialtjänsten. Du får vara anonym om du vill. Om du väljer att vara anonym är det extra viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om den du är orolig för. Då underlättar du socialtjänstens arbete med att hantera din anmälan.

 

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Du som anmälningsskyldig får inte vara anonym.  

 

Orosanmälningar inkomna via denna e-tjänst hanteras

Måndag- fredag kl. 8 - 16:30

Kvällar samt helger hänvisar vi till socialjouren på 0522-697444

 

Kontakta 112 om det är fara för liv

 

Kontakt med handläggare?

Du kan även kontakta Mottagnings- och utredningsavdelningen på telefon 0525-180 00 för att lämna en orosanmälan. Du kan även kontakta oss för att diskutera din oro och få hjälp, råd eller stöd. Vill du vara anonym berättar du detta för oss när du ringer.

 

 

 

Frågor kring denna e-tjänst besvarar av Tanums kundcenter via epost: kommun@tanum.se eller på telefon 0525-18 000

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,  tanum.se/integritetspolicy

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned