Synpunkter om kommunens verksamheter

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Synpunkter
  • 2. Skicka in

Här kan du lämna dina synpunkter på kommunens verksamhet. Det går att vara anonym men om

du vill ha en återkoppling på hur vi tar hand om dina synpunkter så behöver vi dina kontaktuppgifter.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information