Ansökan- socialpsykiatri bistånd enligt socialtjänstlagen, SOL

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Information
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Godman
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen skall göras av den enskilde eller dennes legala företrädare.
Om du överlåter till någon annan företrädare att ansöka i ditt ställe behöver du utfärda en giltig fullmakt.Vad händer sedan?


1. Kontakt - En handläggare kommer att kontakta dig eller din företrädare för att påbörja en utredning om behov.

2. Utredning - Genom telefonkontakt och personligt möte gör handläggaren en utredning om vilket/vilka behov du har.

3. Prövning - Din ansökan prövas mot Socialtjänstlagen för att bedöma att du har rätt till det stöd du ansöker om.

4. Beslut - Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida tanum.se/integritetspolicy.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned