Ansökan om explosiva varor

Denna e-tjänst har 9 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Uppgifter
  • 3. Vara
  • 4. Lagring
  • 5. Överföring
  • 6. Bilagor
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Information till dig som skall ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

 

Riksdagen beslutade 2010-06-23 om en ny Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med

tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som började gälla 2010-09-01.

En av de stora förändringarna var att kommunerna övertog polisens uppgifter när det gäller

tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor.

 

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned