Ansökan om medel till folkhälsoinsatser

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Allmänna uppgifter
  • 2. Syfte och mål
  • 3. Redovisning
  • 4. Budget
  • 5. För externa aktörer och ideella organisationer
  • 6. Internfakturering/omföring - inom den kommunala organisationen
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

Här kan du ansöka om medel till utveckling av folkhälsoinsatser.

 

Du kan läsa mer om det på vår hemsida: Utvecklingsmedel

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned