Anmälan om anslutning till kommunalt vatten (servisanmälan)

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Uppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

 

Med denna e-tjänst kan du anmäla anslutning till kommunalt vatten (servisanmälan) 

  

Koppling till kommunalt VA-nät får inte ske förrän servisanmälan inlämnats till VA-avdelningen.

OBS! Förbindelsepunkten ska besiktigas av VA-avdelningen innan schaktgropen återfylls.

 

Vid frågor angående anslutningar till kommunens vatten- och avloppsledningar, avgifter,anslutnings-

punkter med mera är ni välkomna att kontakta Kundcenter, Tanums kommun, 0525-18000 eller kommun@tanum.se.

 

Du hittar också information om VA-taxor m m på hemsidan under Boende, miljö & infrastruktur/Vatten och avlopp.

 

Välkommen med din anmälan!

 

 

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned