Tillfällig vistelse i Tanums kommun, beställning av insatser enligt SoL/LSS

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter hemkommunen
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Insatserna avser
  • 5. Bifoga dokument
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

 

 

 

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned