Anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps

  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Med denna e-tjänst kan du anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps. Läs mer på Tanums kommun

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på: Avgifter för serveringstillstånd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned