Cistern som tas ur bruk (skrotningsintyg), anmälan om

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Information
  • 2. Anmälan
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du anmäla cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned