Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Bifoga
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Till denna e-tjänst där du ansöker om parkeringstillstånd behöver du

komplettera med ett läkarintyg.

  

Tomt läkarintyg för utskrift och underskrift av din läkare finner du som en separat e-tjänst eller pdf,

som din läkare kan fylla i.

 

Intyget sänds i original till:

Tanums kommun

Tekniska förvaltningen

Gata/GIS

457 81 Tanumshede

 

Har du andra dokument som styrker ditt behov av ett parkeringstillstånd så finns även

möjlighet att bifoga dessa digitalt i e-tjänsten.

 

Genom att signera denna e-tjänst ger du tillstånd till kommunens handläggare och konsultläkare att vid behov få

kontakta intygsskrivande läkare för att få kompletterande upplysningar. Lämnade uppgifter kommer att behandlas

enligt personuppgiftslagen (PuL) samt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

 

För mer information kontakta Kundcenter 0525-18000, kommun@tanum.se

 

Läs mer om vilka som är berättigade till parkeringstillstånd på vår hemsida: Tanum.se

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned