Ekonomiskt bistånd, grundansökan

Denna e-tjänst har 13 steg
 • 1. Beskrivning
 • 2. Personuppgifter
 • 3. Boende
 • 4. Sysselsättning
 • 5. Inkomster
 • 6. Ansöker om
 • 7. Bifoga digitalt
 • 8. Kvitton
 • 9. Samtycke
 • 10. E-signatur
 • 11. Förhandsgranska
 • 12. Signera
 • 13. Skicka in

Använd denna e-tjänst om det är första gången du ska ansöka om ekonomiskt bistånd eller om det var ett tag sedan du hade ett pågående ärende.

Om du har ett pågående ärende använd e-tjänsten för återansökan.

 

Underlag på inkomster och utgifter kan bifogas i e-tjänsten om du har dem digitalt. I annat fall

måste de lämnas in till din handläggare. Du kan antingen ta med handlingarna till nybesöket eller lämna in dem i Tanums kommuns Kundcenter.

 

Vad händer sedan?

1. Kontakt - En handläggare kommer att kontakta dig för att boka en tid för nybesök.

2. Utredning – Efter besöket gör handläggaren en utredning om vilka behov du har.

3. Prövning - Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det du ansöker om.

4. Beslut - Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned