Ansökan/Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Anmälan avser
  • 2. Bilagor
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Ansökan/Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

 

Bekämpningsmedel är produkter som används för att till exempel skydda växter mot skadegörare eller för att bekämpa organismer som är skadligaför människors eller djurs hälsa. Det kan handla om ogräsmedel eller insektsmedel. Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel. Innan du använder bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd eller dispens hos kommunens miljöavdelning.

Lämna in din anmälan/ansökan minst 4 veckor innan planerad bekämpning.”

 

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned