Ansökan om permanent serveringstillstånd

  • 1. Sökande
  • 2. Serveringen
  • 3. Serveringens omfattning
  • 4. Bifogade handlingar
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

 

Med denna e-tjänst kan du ansöka om permanent serveringstillstånd. Läs mer på Tanums kommun

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,

tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst