Ekonomiskt bistånd, återansökan

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Utgifter
  • 3. Sysselsättning
  • 4. Bifoga
  • 5. E-signatur
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du som redan är beviljad försörjningsstöd ansöka om komplettering.

Underlag på inkomster och utgifter kan bifogas e-tjänsten om du har dem digitalt. I annat fall

måste de lämnas in till din handläggare via Kundcenter, Tanums kommun snarast för att vi ska

kunna behandla din ansökan.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned