Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att vuxen person far illa

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Orosanmälan
  • 2. Anmälare
  • 3. Anmälare
  • 4. Anmälan gäller
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Här kan du som privatperson eller tjänsteperson skicka in din anmälan om oro för vuxen person som är folkbokförd i Tanums kommun.

 

Är du orolig för en vuxen person?

Oron kan gälla missbruk och beroende, våld eller allvarliga riskbeteenden så som prostitution eller människohandel. Våld kan vara så väl ekonomiskt som brister i omsorgen.

Du får vara anonym om du vill. Om du väljer att vara anonym är det extra viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om den du är orolig för.

 

Om du arbetar i en verksamhet som regelbundet kommer i kontakt med personer som har ett missbruk är du skyldig att genast anmäla om du får kännedom om att någon antas vara i behov av vård enligt LVM. Som anmälningsskyldig kan du inte vara anonym.

 

Orosanmälningar inkomna via denna e-tjänst hanteras

Måndag - fredag kl. 8 - 16:30

Kvällar samt helger hänvisar vi till socialjouren på 0522-697444

 

Kontakta alltid 112 om det är fara för liv

  

Kontakt med handläggare?

Du kan även kontakta mottagnings- och utredningsavdelningen på telefon 0525-180 00 för att lämna en orosanmälan. Du kan även kontakta oss för att diskutera din oro och få hjälp, råd eller stöd. Vill du vara anonym berättar du detta för oss när du ringer.

 

Frågor kring denna e-tjänst besvarar av Tanums kommuns kundcenter via epost: kommun@tanum.se eller på telefon 0525-18 000

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,  tanum.se/integritetspolicy

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned