Fonder omsorgsnämnden 2023, ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Personuppgifter
 • 2. Motivering
 • 3. Bifoga fil
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Skicka in

Viktig information till dig som vill söka om fondmedel:

 

 • Du måste vara folkbokförd i Tanums kommun för att kunna få ta del av medel från fonderna.
 • Om du söker från flera fonder - lämna in en ansökan per fond.
 • Vi behöver ha din ansökan senast fredag den 27 oktober 2023.
 • Skicka din ansökan till: Tanums kommun, Omsorgsförvaltningen, 457 81 Tanumshede. Det går också bra att lämna in ansökan i Kundcenter!
 • Beslut om utdelning fattas senast i december 2023.

 

2023 går det att söka om medel ur följande fonder/stiftelser:

 

 • Stiftelsen omsorgsnämndens samfond (till behövande). Utdelningsbart belopp 2023 är 2 196 kr.
 • Stiftelsen syskonen Olssons fond (till behövande, i första hand till släktingar, i Lur) Utdelningsbart belopp 2023 är 929 kr.
 • Stiftelsen E och J Petterssons blindfond (för utbildningsändamål eller uppehälle) Utdelningsbart belopp 2023 är 5 250 kr.
 • Ragnar Ohlssons donation (till barn i behov av hjälp till rehabilitering och uppmuntran). Utdelningsbart belopp 2023 är 1 115 kr.
 • Stiftelsen John Hultbergs legat (till personer i Tanums kyrkoområde med funktionsnedsättning) - Utdelningsbart belopp 2023 är 796 kr.
 • Stiftelsen Hilda Larssons fond (julgåvor till gamla och ensamma i Tanums socken) – Utdelningsbart belopp 2023 är 27 833 kr.

 

Stiftelsen Klara Karlssons fond har 2023 utdelningsbart belopp som understiger 500 kr. Ingen utdelning kommer därför att ske därifrån i år.

 

Mer information om fonderna och deras ändamål går att läsa om på kommunens hemsida: Stiftelser och fonder - Tanums kommun

 

 

 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Information om

våra behandlingar av dina personuppgifter kan du läsa mer om på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned