Anmälan om ändring av kontaktuppgifter för tillståndshavare/ serveringstillstånd

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du anmäla ändring av kontaktuppgifter för tillståndshavare gällande serveringstillstånd. Läs mer på Tanums kommun

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på: Avgifter för serveringstillstånd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned