Kontaktuppgifter politiker

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Information
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Med den här e-tjänsten kan du anmäla eller ändra dina kontaktuppgifter, som vi behöver för ditt uppdrag som förtroendevald i Tanums kommun.

För att skicka in dina personuppgifter till oss behöver du ett bank-ID. Med detta godkänner du också att dina uppgifter i form av ditt namn, uppdrag, partitillhörighet samt e-postadressen till @tanum.se publiceras på kommunens hemsida och intranät under rubriken Sök Politiker under den period du verkar som förtroendevald.
Personuppgiftsbehandlingen görs i syfte att informera allmänheten om ditt uppdrag som förtroendevald samt hur du kan kontaktas. Personuppgifterna behandlas med stöd av myndighetsutövning/allmänt intresse som laglig grund.

Övriga uppgifter som vi behöver för att kunna hantera ditt uppdrag är personnummer, adress och telefonnummer. Dessa personuppgifter används endast i syfte att kommunen ska kunna nå dig och betala ut ditt arvode, och de behandlas med stöd av myndighetsutövning/rättslig förpliktelse som laglig grund.

Kontaktuppgifterna sparas i förtroendemannasystemet Troman och i diarieförings- och ärendehanteringssystemen W3D3 samt Netpublicator.

Du kan även samtycka till att telefonnummer visas tillsammans med dina övriga uppgifter under Sök Politiker enligt ovan. Denna personuppgift behandlas då med stöd av samtycke som laglig grund. Du kan när som helst återkalla detta samtycke, och då tar vi bort denna uppgift omedelbart. Vänd dig till kommunstyrelsen, som är den verksamhet som behandlar dina personuppgifter och som du gav samtycke till, via 0525-180 00 eller kommun@tanum.se.

Tanums kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Blir du inte nöjd med en åtgärd som vidtas så kan du kontakta dataskyddsombudet på Tanums kommun: JP Infonet, info@jpinfonet.se, tel 08-462 65 60. Du har rätt att få information om och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13.

Personuppgifterna ska bara behandlas för de ändamål som anges ovan, och endast under den period du verkar som förtroendevald.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned