Läkarintyg till Ansökan om parkeringstillstånd vid rörelsehinder (ifylles av läkare)

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Läkarintyg
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Till e-tjänst där du ansöker om parkeringstillstånd behöver du

komplettera med ett läkarintyg. Detta ska fyllas i av din läkare.

 

För mer information kontakta Kundcenter 0525-18000, kommun@tanum.se

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned