Ansökan om riksfärdtjänst

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Information
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Information

Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

 

Färdtjänsten är endast till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller

att resa med allmänna kommunikationer. Du kan ansökan med hjälp av denna e-tjänst som kräver e-legitimation, eller

via en blankett som du kan skriva ut från hemsidan.  

För dig som har svårt med transporter för att du saknar körkort eller bor där det är dåliga bussförbindelser finns istället

möjlighet att använda Närtrafik. Det är resor i taxibil som kan beställas mellan glesbygd och servicecentra inom Tanums

kommun. Du som är över 75 år kan få ett seniorkort, som berättigar till kostnadsfria resor både med Närtrafik och busstrafik.

 


Kontakta Tanums kommun kundcenter på telefon 0525-18000, om du vill få en blankett hemskickad eller har andra frågor

runt färdtjänst eller Närtrafik.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,

tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned