Bostadsanpassning, medgivande fastighetsägare/nyttjanderättshavare

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Information
  • 2. Personuppgifter
  • 3. E-signatur
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst används om du söker bostadsanpassning och själv inte äger fastigheten. Det är  fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren som ska fylla i, signera och skicka in e-tjänsten.

 

Om det är flera fastighetsägare så måste samtliga skriva under, använd då istället pdf-blanketten.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned