Samarbetssamtal, ansökan om

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Gemensamma barn
  • 4. Samtalsledare
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Med denna e-tjänst kan ni som föräldrar gemensamt ansöka om samarbetssamtal.

För att den ska fungera som e-tjänst krävs att ni båda har möjlighet att signera via bank-ID.

I annat fall använd istället pdf-blanketten.

  

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,  tanum.se/integritetspolicy

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned