Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus/specialbostäder

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Med den här e-tjänsten kan du skicka in Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus/specialbostäder.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på vår hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

Information