Anmälan om kontrollansvarig

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Information
  • 2. Uppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du som byggherre anmäla kontrollansvarig.

Den måste även signeras (t ex med bank-id) av den kontrollansvarige, så när den skickas in av sökanden

så kommer medsigneraren (kontrollansvarig) att få ett meddelande skickat till angiven e-postadress

med information för att kunna slutföra inskicket av e-tjänsten "Anmälan om kontrollansvarig".

När även den personen har loggat in och signerat e-tjänsten kommer ett mail att skickas till dig som

bekräftelse på att ansökan är komplett.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned