Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror, folköl och e-cigaretter

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Uppgifter
  • 3. Information/skyltning
  • 4. Rutiner
  • 5. Utbildning
  • 6. Marknadsföring
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Egenkontrollprogram

Du som tänker sälja folköl, tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska ha ett egenkontrollprogram som visar att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622), lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

 

Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring m.m. samt hur personalen får de nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och påfyllningsbehållare.

 

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag när kommunen gör tillsyn av verksamheten. Man ska kunna uppvisa egenkontrollprogrammet vid tillsyn.

 

Mer information gällande försäljning av tobak och liknande produkter, folköl samt tobaksfria nikotinprodukter finns även hos andra berörda myndigheter.

 

Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för frågor om ålderskontroll och varningstexter.
Konsumentverket är central tillsynsmyndighet för frågor om marknadsföring
Skatteverket har ansvar för frågor om beskattning. I vissa fall ansvarar Tullverket för beskattning
Tullverket har ansvar för bland annat kontroll av åldersgräns vid införsel från EU-land och import från ett tredje  land. I vissa fall har Tullverket också ansvar för beskattning.
Länsstyrelsen ansvarar inom länet för samordning och viss tillsyn
Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts
Kommunens uppgift är att arbeta förebyggande genom att se till att reglerna följs
Kommunen och polisen ansvarar tillsammans lokalt för tillsyn över försäljningen av tobaksvaror.

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned