Ansökan om trafikanordningsplan

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Trafikanordningsplan (TA-plan)

 

För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs det en trafikanordningsplan (TA-plan). 

Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka anordningar och vägmärken som behövs för att få en säker arbetsplats.

Därför är det viktigt att TA-planen är tydlig.

 

Vi rekommenderar att läsa Sveriges Kommuner och Landstings "Arbete på väg" innan du ansöker om TA-plan.

TA-planen bör vara i PDF-format och till den ska du bifoga ansökan Trafikanordningsplan.

 

Du hittar mer information på vår hemsida under:  Gräva och schakta, TA-plan och ansökan

 

Välkommen med din ansökan!

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned