Anmälan om utförandeintyg för enskild avloppsanläggning

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Information
  • 2. Allmänna uppgifter
  • 3. Sluten tank
  • 4. Markbaserad reningsanläggning med moduler
  • 5. Konventionell markbaserad reningsanläggning
  • 6. Minireningsverk
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du anmäla utförandeintyg för enskild avloppsanläggning.

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned