Dispens för egensotning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Fastighetsägare
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter

ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den

kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften.

 

Möjligheten att själv sota sin anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Om fastighetsägaren överlåter åt någon annan än den som är utsedd av kommunen att

sköta sotningen på den egna anläggningen ställer kommunen samma krav på utbildning och

erfarenhet som de ställer på den som är utsedd av kommunen att sköta sotningen.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned