Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Information om när du anmäler ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) 

 

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar ska dessa i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen

 

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

 

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag
  • Betydande förändringar i en styrelse
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned